Advarer mot illojal opptreden

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening vil ikke godta at medlemmer konkurrerer om fiskevald i Stjørdalselva.

Leder av Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, Kjell Mjøsund sier at dette er presisering av foreningens politikk.   Foto: Arkiv/Ivar Værnesbranden

Nyheter

Styret i SJFF advarer mot illojal opptreden blant medlemmene. Onsdag gjorde de et vedtak som presiserer at all konkurranse om fiskevaldene de leier, blir sett på som illojalt.