Får rive Kjøpmannsgata 22

Politikerne i komité plan fulgte ikke rådmannens forslag om fredning og tillater riving av det gamle Sparebank-bygget i Stjørdal sentrum.

Hotelldirektør Kim Engan Strand er glad for at Quality Airport Hotel Værnes er et skritt nærmere en utvidelse.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Politikerne i komité plan avslo enstemmig rådmannens forslag om å frede Kjøpmannsgata 22. Dermed har de lagt opp til at det blir hotell på eiendommen.

Hotelldirektør Kim Engan Strand ved Quality Airport Hotel Værnes er godt fornøyd med at de nå kan gå videre med prosjektet.

– Vi er veldig glad for vedtaket. Et nei ville vært stopp for prosjektet. Nå kan vi jobbe videre med byggesaken og utbygger JFS Eiendom AS skal ha en forhåndskonferanse med Stjørdal kommune neste uke, sier Strand.

– Nå ser det lyst ut for at du kommer til å få et nyoppusset hotell med et stort tilbygg?

– Ja, det jeg får av signaler når jeg prater med politiker og andre, virker som at dette er et ønsket prosjekt. Jeg har oppfatning at flere ser verdien av at hotellet får utviklet seg. Slik sett har jeg en god magefølelse at dette går riktig vei og håper at vi får en rask og positiv behandling av byggesaken slik at vi får komme i gang til sommeren, sier Kim Engan Strand.

Han håper at de i 2021 skal ha et nytt utvidet hotell som strekker seg over begge eiendommene. Hotellet vil få en kapasitetsøkning på 1000 kvadratmeter konferanseområde og i underkant av 80 nye hotellrom. Det vil også bli gjort betydelige oppgraderinger i den gamle bygningsmassen.