«Vi ønsker å gi barna en best mulig start på livet»

Den private barnehageeieren Læringsverkstedet sitter igjen med mindre overskudd enn kommunene, mener Jonas Sundby Skirbekk i dette innlegget.

  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Kjære Harper og andre interesserte i Stjørdal

Vi registrerer engasjementet for barnehagesektoren i Stjørdal, det er et engasjement vi deler. Barnehagene er blitt vår tids viktigste dannelsesarena utenom hjemmet og er en virksomhet vi bør stille høye krav til for å sikre at samfunnsoppdraget utføres på tilfredsstillende måte. Det å drive barnehage, har aldri hatt større samfunnsmessige konsekvenser enn i dag, da de aller fleste barn formes gjennom sine første leveår i barnehagen. Kvalitet bør derfor være et hovedfokus, i tillegg til de ulike kravene myndighetene stiller til den enkelte eier og barnehage styrer.

Når det gjelder Harper sin konkrete påstand om at vi sitter igjen med 100 millioner i fortjeneste så kan det oppfattes som om dette er penger som går til eierne våre og deres private forbruk. Læringsverkstedets overskudd er på 3,6%. Det er mindre enn Kommunenes Sentralforbund anbefaler for kommunal virksomhet, og mindre enn enkeltstående aktører, som sitter igjen med 4,7%. Hver krone i overskudd bidrar til å sikre vedlikehold og videreutvikling av barnehagene og personalet, samt at det gir trygghet for en sunn og god drift også i fremtiden.

Vårt overskudd på 100 millioner, fordelt på 230 barnehager, tilsvarer i overkant av 400.000 per barnehage, noe vi mener er et minimum for å ha en god og solid drift. Og dette er penger som blir i barnehagene og kan brukes av barnehagen i fremtiden.

Barna fortjener en best mulig start på livet. De ansatte trenger engasjerte eiere. Foreldrene må være trygge på at barna blir godt ivaretatt, og oppleve et samarbeid med barnehagen som fungerer. I tillegg har foreldrene et lovfestet krav på barnehageplass, et krav som kan være utfordrende for den enkelte kommune å tilpasse riktig da barnetall svinger fra år til år. Mange kommuner er opptatt av å ha ekstra kapasitet på barnehageplasser, da det anses som et konkurransefortrinn å kunne tilby barnehageplass ved flytting midt i året. Kampen om å få småbarns familier til å etablere seg er reell i mange lokalsamfunn. Her ønsker vi i Læringsverkstedet å være en god lagspiller for kommunen til kvalitet og utvikling. Vi ser også en konsolidering blant både kommunale og private barnehager, da mange små enheter sliter med gamle bygg og opplever at de sterkeste fagmiljøene trekkes til større enheter.

Vi tar vårt samfunns oppdrag på alvor. Vi er opptatt av å utruste de ansatte med riktig verktøy, og gode moderne arbeidsforhold for å kunne utføre sin jobb på en best mulig måte. Læringsverkstedet har blant annet utviklet et pedagogisk verktøy innen sosialkompetanse kalt «Hjerteprogrammet». I samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag har vi utarbeidet matkonseptet «Et Godt Måltid», hvor vi har fokus på kortreist, hjemmelaget og sunn mat, mattradisjoner, matkultur og matglede. Slike ressurser kan man skape når det er mange barnehager som er med og deler på regningen.

Norske politikere har utvist klokskap og skapt en barnehagesektor som er blitt en suksesshistorie. En barnehagerevolusjon som blant annet SV sto i spisen for. Vi har erfart hvordan det offentlige og private sammen har skapt faglig utvikling og sikret full barnehagedekning. Gjennom en sunn konkurranse underlagt en streng detaljregulering fra myndighetene, har barnehagesektoren ved siden av hjemmet, utviklet seg til vår tids viktigste dannelsesarena for barna. Dette er noe vi i Læringsverkstedet tar på største alvor, vi ønsker å gi barna en best mulig start på livet.

Vi er takknemlig for tilliten de mange tusen foreldre rundt om i landet viser oss. Vi er opptatt av å være en god lagspiller for de lokale kommunene, og takker for god dialog også i Stjørdal. Og til slutt vil vi utrykke vår takknemlig for den innsatsen alle våre ansatte i Stjørdal gjør. Det er de som hjelper barna til å bli den beste utgaven av seg selv, robuste og trygge til å takle hele livet. Sammen får vi verdens viktigste verdier til å vokse.

Jonas Sundby Skirbekk

Læringsverkstedet