Rene klondykestemningen rundt E6-byggingen

108 har meldt seg inn i leverandørnettverk.

Mange banket på døra til Jon Uthus fra Stjørdal Næringsforum, Jørund Gullikstad fra Nye Veier og Kaare Hagerup fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Malvik. 

Nyheter

Etter konferansen om E6-byggingen i Stjørdal onsdag har over hundre bedrifter meldt seg inn i nytt leverandørnettverk.