– Skolestart foran penger på fond

Stjørdal AUF har nettopp hatt årsmøte, og nyvalgt leder er Kristoffer Moen (17) fra Skjelstadmark.

AUF-leder Kristoffer Moen vil ha mer satsting på skole.   Foto: Privat

Nyheter

Han sier i en kommentar til Bladet at ungdommen er opptatt av skolesituasjonen i Stjørdal, og årsmøtet nå sender et klart signal til de borgerlige politikerne som har makta og styrer i Stjørdal.

Skoler foran fond

– Vi gleder oss over at Hegra nå endelig får ny barneskole. De som går og har gått på barneskolen i Hegra de siste årene, vet at det som skjer, skulle skjedd for flere år siden. Se også på Lånke skole, her trenger vi fornyelse, og ikke minst mer plass. Det samme med Halsen barneskole. Her er de borgerlige partiene som har makta i Stjørdal på etterskudd, sier Moen.

Han mener de foretrekker å bygge opp store pengefond framfor en god skole for de elevene som i dag trenger fornyelse av skolene.

–Dette reagerer vi i AUF på, sier den nyvalgte lederen. Han sier at årsmøtet vil sende et signal til de borgerlige politikerne som styrer i Stjørdal med beskjed om at skoleungdom også vil ha økt lærertetthet.

Høyt oppe på valglista

Moen sier de ved årsskiftet hadde 163 medlemmer i Stjørdal. Årsmøtet nylig var mindre besøkt enn det lederen hadde ønsket.

–Vi hadde et bra årsmøte. Vi er godt fornøyd med vår representasjon på Arbeiderpartiets kommunevalgsliste foran høstens valg. Her er Håkon Einarsve på tredjeplass og jeg på 15.plass og Marius Haugan Lillegjerde på 33.plass. Det er for oss viktig å få noen unge inn i kommunestyret. Det er vi som kjenner ungdommen best, det er våre behov, og da er det også viktig med de unges stemmer inn i kommunestyret, sier Moen.