Mange avvik ved trafikkskole-opplæringen

Hos Bjørgs trafikkskole i Stjørdal er det ikke registrert avvik. De liker imidlertid ikke at så mange aktører mister godkjenningen.

Bjørgs trafikkskole har ikke fått registrert avvik, men fagansvarlig Pernille Skulbørstad er bekymret for hva det betyr for bransjen når så mange aktører får påbevist for dårlig opplæring.  Foto: Karl Erik Andresen

Det er en tøff bransje fordi det er mange som konkurrerer om elevmassen. Pernille Skulbørstad, Bjørgs trafikkskole

Nyheter

Hele 94 avvik ble registrert på 246 tilsyn i Midt-Norge. Avvikene går på opplæringen der den enkelte trafikklærer eller trafikkskolen som helhet gir, ikke er god nok. I Nord-Norge mistet 13 av 85 kjøreskoler godkjenningen for å drive opplæring.