– Ansatte i skolen gruer seg til å gå på jobb

Politiet i Værnesregionen opplever en økning i trusler og vold mot ansatte i skoleverket.

Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin forteller at politiet fikk opplysningene i dialog med skolene.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

– Lærere blir slått og truet av elever i arbeidstida. En del gruer seg til å gå på jobb.