Kraftig økning i antall skadeverk

Det er anmeldt over dobbelt så mange skadeverk i Malvik i 2018 sammenlignet med året før.

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Det går fram av politiets kriminalstatistikk for fjoråret. I løpet av 2018 ble det opprettet sak på til sammen 41 tilfeller av skadeverk i kommunen. I 2017 ble det registrert 21 saker, mens det i 2016 ble anmeldt 15 forhold på saksfeltet.

Institusjon

Etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor sier skadeverkene i all hovedsak har funnet sted på en bestemt institusjon og ved offentlige bygg i kommunen.

– Vi har hatt flere tilfeller der klienter på en bestemt institusjon har vært utagerende og gjort hærverk. Vi har bedt om at hvert enkelt tilfelle blir rapportert inn for å få det registrert, sier Sparby.

Skoler

Det samme beskjeden har kommunen fått når det gjelder ødeleggelser ved skolene.

– Vi opplever også en økning av skadeverk ved skolene i Malvik. Politikontaktene har bedt kommunen om å rapportere inn alle forhold, sier Sparby.

Mørketall

Han er klar på at økningen skyldes en prioritering fra politiets side.

– Vi mener at det er viktig å få en oversikt over den totale andelen skadeverk. Det har nok ikke skjedd en eksplosiv økning av skadeverk i kommunen. Her har vi avdekket noen mørketall, sier Sparby.