Kommunen krever at ny driftsbygning rives

Malviking og gårdseier Frode Geving er helt uenig i beslutninga.

Den omstridte driftsbygningen på gården Søre Malvik kreves revet av kommunen, som mener den er ulovlig oppført og en del av en ikke godkjent kolonihage.  

Nyheter

Eierne av gården Søre Malvik er ilagt et ulovlighetsgebyr på 48.000 kroner, men mener saken er feil behandlet av kommunen.