Ivar Vigdenes vil utvide Kimen

- Vi utvider Kimen inn i et nytt bygg som kommer på hjørnetomta, sier ordføreren i Stjørdal.

- Dette betyr i realiteten en utvidelse av Kimen kulturhus! Ordfører Ivar Vigdenes lanserer nå et forslag som han mener vil framskynde utbyggingen på hotelltomta nord for Kimen.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

I ettermiddag får Stjørdal kommunestyre på bordet et forslag som ordfører Ivar Vigdenes mener kan bidra til at en utbygging på det som gjerne blir kalt «hotelltomta» nord for Kimen kulturhus, blir realisert raskere enn den ellers ville ha blitt.