Gaupa tar rådyr på Skatval

– Det ene rådyret var tydelig tatt av gaupe. Det hadde et lett synlig bitt i strupen.

Rådyrkadaver funnet på Skatval.  Foto: Ivar Rimul

Nyheter

Det er Ivar Rimul, rovdyrkontakt i Statens Naturoppsyn (SNO) i Stjørdal som sier dette. Han var ute torsdag i denne uke, i området Mælaskrysset på Skatval, hvor det på kort tid er funnet tre rådyrkadaver innenfor et begrenset område.

– Jeg var der med bakgrunn i meldringa om tre rådyrkadaver innenfor et og samme område, og da er det for naturoppsynet en sak å kunne fastslå om det her er snakk om ei gaupe eller en familiegruppe. I dette tilfellet var det ikke spor å finne på området, og derfor ikke mulig å fastslå om det her hadde vært ei eller flere gauper, sier Rimul.

Bare hundre meter unna rådyrkadaveret Rimul først så på, lå det et annet rådyrkadaver. Men det hadde ifølge Rimul ligget lengre, det var mer spist på, og det ble ikke undersøkt nærmere om det var gaupe som hadde tatt rådyret.

Det var også i samme område et tredje kadaver av rådyr, men Rimul så ikke nærmere på dette.

– Oppgaven når jeg drar ut handler om registrering av gaupe, og da familieregistrering. I tilfellet her var det ikke mulig på grunn av spormangel, sier Ivar Rimul.