Så tre gauper på samme dag i Sona

– Det var på torsdag for vel ei uke siden at jeg så ei stor gaupe her i Sona. Like etterpå så jeg to mindre unger.

Disse sporene forteller at det er gaupe som passert i Sona.   Foto: Ivar Rimul/SNO

Nyheter

Det er Nils Sundal som hadde denne opplevelsen. Han sier den første av gaupene var så stor at han er nokså sikker på at det var ei hanngaupe.

– Den store gaupa krysset vegen bare 30 meter foran meg. Jeg varslet rovdyrkontakten Ivar Rimul og han kom oppover samme kvelden. Han sa han så tre unger, men ingen stor gaupe. Han fant også et dødt rådyr i området, sier Sundal.

– Var det en familie du så?

– Det er jeg mer usikker på. Det var ganske god avstand mellom de to opplevelsene jeg hadde, ungene og den store gaupa. Så jeg kan ikke si noe bestemt om det var en familie jeg fikk på nært hold. Ungene oppdaget jeg etter en sving, og dette er noe en ikke er forberedt på, samtidig som at det ikke var en langvarig observasjon.

– Du har sett gaupe før?

– Ja, det har jeg, men aldri så stor som den største jeg så her om dagen. Den virket veldig stor. Jeg er overbevist om at den var godt over 20 kilo,

– Kanskje du ikke ville ha møtt den i moltesesongen?

– Nei, det «derre» er jeg ikke noe redd for nei, sier Nils Sundal.

Gaupebestand

Ivar Rimul i Statens Naturoppsyn (SNO) sier til Bladet at han vanligvis ikke drar ut om det blir sett ei enslig gaupe her eller der.

– Når jeg drar ut ved gaupeobservasjon, eller etter funn av kadaver, så har det sammenheng med at vi ønsker å ha en viss oversikt over gaupebestanden. Når det ble sett tre gauper på kort tid i Sona, så rykket jeg ut. Bestandsestimatet vi har for gaupe baserer seg på dokumenterte familiegrupper. Når det blir sett, eller når det er mistanke om flere gauper i et område samtidig, så drar jeg ut for å dokumentere dette, sier Rimul.