17-åring fra Malvik sendt til St. Olavs etter å ha tatt LSD

Politiet: – Det er skremmende.

Politikontaktene Geir Tore Solli og Ragnhild Vik i Malvik skal gjennomføre bekymringssamtaler med de fem ungdommene og deres foreldre. Foto: Lars Sørnes 

Nyheter

– Dette er ressurssterke ungdommer som ikke har vært i befatning med politiet tidligere. Det er skremmende.