– Felles barnehagestyrer kan være ulovlig

Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve ber nå kommunestyrets kontrollutvalg se på om vedtaket om felles styrer mellom Husbymarka og Fosslia barnehager.

Joar Håve.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Vedtaket kan være i strid med loven, frykter Håve.