Dette hotellet stenger dørene

Når mars måned er ute vil det være slutt på driften ved Fonnfjell hotell.

Fonnfjell Hotell stenger dørene etter at driftsselskapet Fonnfjell Hotelldrift har varslet at selskapet blir avviklet innen 31. mars i år. 

Nyheter

Eieren av Fonnfjell Hotelldrift AS, Sveinung Skaathun, har varslet de ansatte om at han akter å avvikle selskapet innen 31. mars.