Smuglet sju tusen rusdoser morfin

Mannen må nå sone tre år i fengsel.

Tolletaten gjennomsøkte toget under stopp på Hell Stasjon. 

Nyheter

Nå er Trondheimsmannen som er i slutten av trettiåra, dømt til fengsel i tre år.

Det var en dag i mars 2017 mannen var passasjer på Nabotåget som kom over Storlien. Mannskap fra tolletaten gjennomførte en kontroll om bord på toget ved Hell i Stjørdal.

Brukte kondomer

Mannen vedgikk at han hadde vært i Spania og kjøpt narkotikatablettene av en lokal lege. Tablettene var pakket i kondomer som mannen vedgikk han hadde trappet opp i rompa under flyturen mellom Spania og Stockholm.

I Sverige tok han toget videre over Storlien mot Trondheim. Da hadde han tatt ut tablettene fra kroppen.

Ransaket

Samme mann var også tiltalt for å ha oppbevart store mengder narkotika som ble funnet da politiet gjennomførte en ransaking hjemme hos ham i Trondheim i desember 2016.

I retten forklarte mannen at all narkotikaen var anskaffet for videresalg. Han erkjente delvis straffskyld.

I domspremissene legger tingretten vekt på at det dreier seg om store mengder narkotika med stor spredningsfare. Retten anser smuglerforsøket som ble avdekket på Hell, som det groveste. Retten legger vekt på at det handler om narkotika med høyt renhetsinnhold som tilsvarer veldig mange rusdoser.

Rabatt

Retten mener fengsel i 5 år og 6 måneder normalt ville være et riktig straffenivå. Tingretten slår likevel fast at domfelte skal ha rabatt for tilståelsen. I tillegg konstaterer retten at saken har hatt lang liggetid hos påtalemyndigheten.

Under rettsforhandlingene pekte forsvareren på at domfelte nå er i rehabilitering og ba om at han ble vurdert på mildeste måte.

Festbruk

Tingretten peker på at mannen aldri har vært rusavhengig eller har hatt behov for å komme ut av rusproblemer. Han har forklart at han bare bruker narkotika sporadisk til «festbruk».

Etter en samlet vurdering konkluderte tingretten med fengsel i 3år.