«Jeg ønsker å forby tigging i Malvik»

Høyres ordførerkandidat, Eva Lundemo, vil ha bort tiggingen fra Malvik kommune.

Ordførerkandidat i Malvik Høyre, Eva Lundemo, vil forby tigging i kommunen  Foto: Bjørn Fuldseth

Tigging anses ikke som arbeid, og gir ingen sosiale rettigheter i samfunnet vårt.

Nyheter

Kommunens politivedtekter skal nå revideres og vedtas av politikerne i kommunen. I den forbindelse kan kommunen faktisk vedta å sette vilkår, eller rett og slett forby tigging i kommunen.

Adgangen til å forby eller sette vilkår for tigging i de lokale politivedtektene, ble tatt inn i politiloven i juni 2014, etter at et generelt forbud mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.

Ombudsrollen

Vi nok ikke kan forby alt vi ikke liker, eller som føles ubehagelig. Men, jeg blir ofte kontaktet av innbyggere i kommunene som opplever det ubehagelig, og de forteller at de ofte vegrer seg for å ferdes på steder hvor de på forhånd vet at det sitter tiggere.

Eldre mennesker forteller at de rett og slett er redde. Redde for å gå inn i butikkene der tiggere sitter utenfor. Det fortelles om opplevelsen av et bevisst forsøk på å skape dårlig samvittighet hos de som skal handle i butikken, fra den som tigger.

Nå er nok ikke tigging et utbredt problem her i Malvik, i alle fall ikke ennå. Men det er en kjensgjerning at det sitter tiggere ganske så ofte utenfor flere av butikkene, også her i kommunen.

Organisert kriminalitet

Mange mener man støtter organisert kriminalitet ved å gi til tiggere. Det er godt mulig at ikke alle som tigger er en del organisert kriminalitet, men det er gjentatte ganger bevist at tigging dessverre brukes i kriminelle hensikter.

Dette er miljø som er organisert av bakmenn som tjener store penger på både tyveri, salg av narkotika, prostitusjon og tigging. Organisert kriminalitet og bakmenn er bare en muligens en liten del av bildet, og disse mener jeg loven skal forfølge, helt uavhengig av et forbud mot tigging.

På bakgrunn av alt dette, ønsker jeg å forby tigging på offentlig sted, eller fra hus til hus her i Malvik kommune.

Ved å forby tigging, kan det oppleves som at man forbyr selve handlingen om å be om hjelp. Dette kan muligens ramme noen som ikke er tilknyttet et kriminelt miljø, som for eksempel rusavhengige og jeg har full forståelse for livssituasjonen til tiggerne kan være vanskelig. Jeg har også forståelse for at fattigdom kan skape både desperasjon og fortvilelse.

Sosiale tiltak

Det er godt å ha et godt hjerte er aldri en dårlig egenskap, men hjelper man egentlig mennesker i vanskelige situasjoner ved å tillate tigging.

For meg er ikke det å innføre et forbud mot tigging et sosialt «oppryggingstiltak», men et bidrag til å bekjempe organisert kriminalitet. Parallelt med å innføre et forbud mot tigging, mener jeg det er veldig viktig å sett inn sosiale tiltak slik at ingen innbyggere i Malvik kommune skulle måtte ty til tigging.

«Tiggere» er ofte brukt som synonym for en viss gruppe mennesker, hovedsak romfolk og rumenere. For meg er ikke «tiggere» en folkegruppe, men et begrep på mennesker som gjør en handling; å tigge.

Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av.

Å forby tigging, er å forby mennesker å tigge, uansett nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Tigging anses ikke som arbeid, og gir ingen sosiale rettigheter i samfunnet vårt.

Tiggeforbud handler også om tilreisende EØS-borgere som bryter forutsetningen for fri bevegelse innenfor EØS, ved å ikke innfri kravet om å være arbeidstaker, student eller selvforsørgende.

Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare når det er registrert i innsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til turer, vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i Malvik.

Med respekt og klokskap

Debatten rundt et forbud mot tigging, blir veldig ofte en hard, og dessverre kan man til tider oppleve en uverdig debatt.

Når forslaget om et kommunalt tiggerforbud nå skal behandles, i både formannskap og i kommunestyrer, håper jeg vi kan debattere med respekt og ikke minst med klokskap.

Jeg ønsker overhode ikke å forverre situasjonen for bestemte folkegrupper, fattige eller andre innbyggere i kommunen vår. Når jeg ønsker et forbud mot tigging i Malvik kommune, er det ment som et ledd i kampen mot menneskehandel og organisert kriminalitet.