Vil ikke ha tunnelstein på Langøra

SV's Anja Ristad tar saken opp i kommunestyret torsdag kveld.

SV's Anja Ristad foreslår at sTjørdal kommune ikke skal tillate at steinmasser fra tunnelbygging blir lagret på sørdelen av Langøra.  Foto: Jan Erik Sundøy

De miljømessige utfordringene et slikt deponi vil medføre, vil være svært store.

Nyheter

Ristad har meldt en interpellasjon til ordfører Ivar Vigdenes (sp).

– Det er viktig at vi ser nærmere på denne saken, sier Anja Ristad.

Hun peker på at flere aktører har tatt til orde for at sørdelen av Langøra gjerne kan benyttes som deponi for steinmasse fra Nye Veiers ulike arbeider.

Unikt naturliv

– De miljømessige utfordringene et slikt deponi vil medføre, vil være svært store. SV mener derfor at vi må finne andre steder der denne steinmassen kan deponeres, sier Ristad.

SV-representanten frykter naturområdet på Langøra med sitt unike naturliv, vil bli ødelagt om steinmasser fra tunnelbygging gjennom Gevingåsen blir plassert her.

Deponi-plan

– SV ønsker at Stjørdal kommune kommer opp med en plan for hvor slik steinmasse skal kunne deponeres innenfor kommunen vår. Vi har tidligere pekt på Hembre grustak som et aktuelt sted. Et eventuelt deponi der vil ikke føre til store ekstra inngrep i naturen. Men vi er selvsagt åpne for at det finnes andre gode alternativer, sier Ristad.

To forslag

Hun fremmer to forslag som hun ber kommunestyret ta stilling til torsdag. Det første punktet er at Stjørdal kommune ikke skal bruke sørdelen av Langøra som steinmassedeponi.

Ristad ber også om at Stjørdal kommune lager en plan for hvor steinmasse fra ulike byggeprosjekter skal deponeres. I denne planen skal det tas hensyn til de miljømessige konsekvensene for nærområdet når steder for deponi skal velges.