Jobber dugnad for museet

Vennegjengen gjør en uvurderlig innsats for Stjørdal Museum.

På dugnadsjobb for Stjørdal museum. Fra venstre Arne Røvik, Kurt Städeli og Bjørn Sakshaug.  Foto: Unni Raaen Nysæther

Nyheter

Dugnadsgjengen i foreningen Stjørdal Museums Venner utførte til sammen rundt 2.600 timer dugnadsarbeid i fjor, viser årsmeldingen fra venneforeningen.

Dugnadsgjengen utfører frivillig arbeid både i Prestegårdshagen og presteboligen, Hæsjgata med bygninger og arbeid i museumsmagasinet.

Hele dugnadsgjengen samlet under en av dugnadskveldene i Prestegårdshagen i fjor.  Foto: Unni Raaen Nysæther

 

Venneforeningen hadde i fjor 353 betalende medlemmer. Det er 21 flere enn året før. Tallet på bedriftsmedlemmer er stabilt med 13.

I fjor kunne Stjørdal Museums Venner gi til sammen 175.000 kroner i gave til Stjørdal Museum. Det er mer enn dobbelt så stort beløp som året før.

Inntektene kommer fra medlemskontingent, gaver og tilskudd. Totalt hadde venneforeningen 186.000 kroner i inntekter i 2018.

I fjor fikk mottok venneforeningen en gave fra Stjørdal Handverkerforening på 75.000 kroner. Tilskuddet fra Stjørdal kommune var på 22.000 kroner. Og for andre år på rad har mottok foreningen en gave fra Olaug Blom på 20 000 kroner, går det fram av regnskap og årsmelding som er sendt ut til medlemmene.

Rolf Skjervold, Gudbjørn Øfsti og John Sakshaug jobber dugnad i verkstedet.  Foto: Unni Raaen Nysæther

 

Museets Venner kaller nå inn til årsmøte tirsdag 2. april. Årsmøtet foregår i Prestegårdskaféen ved museet på Værnes.

Styret i foreningen besto i 2018 av Olav Bakken som leder og kasserer. Gunvor Saur har vært nestleder og Ragnar Næss kasserer.

Styremedlemmer har vært Hanna-Sofie Molde og Jan Geving.

Jon Gressetvold, Eli Pettersen og Jon Jullum har vært varamedlemmer til styret.