Tester kvaliteten på Forbordsfjellet

Nye Veier skal prøvebore i grunnen som skal huse tunneler.

I flere uker framover skal Nye Veier prøvebore i Langsteindalen for å sjekke kvaliteten på steinmassene i Forbordsfjellet.  Foto: Nye Veier

Nyheter

I disse dager startet Nye Veier med kjerneboring øverst i Langsteindalen. Arbeidet foregår i veikanten og biler kan passere. Nye Veier ber likevel forbipasserende om å være oppmerksomme i perioden som arbeidet pågår.

To løp på 8 kilometer

Nye Veier skal bygge ny firefelts motorvei fra Kvithammar til Åsen, og det planlegges i den forbindelse en nesten 8 km lang toløps tunnel gjennom Forbordsfjellet.

– I Langsteindalen vil tunnelen krysse en sone med redusert bergkvalitet. Nå borer vi for å finne ut mer om bergkvaliteten og hvor stor denne sonen er, sier prosjektleder Lars Erik Moe.

Vil pågå i 3-4 uker

Arbeidet med kjerneboringen startet mandag og vil pågå i 3-4 uker. Det vil bli boret fra to ulike steder ved eksisterende fylkesveg 6816. Arbeidsområdet vil være godt merket og sikret, og det er plass til å passere. Vi ber likevel folk om å ta hensyn til arbeiderne som er der.

– Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, sier Moe.

Dette kartet viser hvor Nye Veier vil foreta prøveboring i ukene som kommer.  Foto: Nye Veier