E 14 vil bli stengt i lang tid, sier politiet

Nødetatene er på vei.

Brannvesenet er på plass ved traileren som sperrer E 14 i begge retnigner, og som det lekker diesel fra.  Foto: Erling Skjervold

Nyheter

E 14 vil bli stengt i lang tid, sier politiet

En trailer har trolig kjørt av veien og fått store skader. Bilen er helt vridd og står og blokkerer veien, skriver politiet på Twitter.

Det er trolig ikke personskade, men veien er stengt på norsk side ved Storlien, heter det i meldingenf ra politiet.