Får bønder til å satse på hagebruk

Jordbrukssjef Johan Forbord har samlet bønder i Malvik, Stjørdal og flere nærkommuner for at de skal lære å produsere potet, grønnsaker, bær, urter og frukt.

Kursforeleser Olaug Bach fra Norsk landbruksrådgivning ga gode råd om dyrking av bær.  Foto: Johan Forbord

I Malvik er det et godt og allsidig landbruk, men satsing på grønnsaker og potet er nesten lik null. Johan Forbord, jordbrukssjef Malvik kommune

Nyheter

Jordbrukssjef Johan Forbord forteller at Malvik kommune har et ønske om en økt satsing på hagebruk i landbruket.

– Vi har ei satsing på hagebruk hvor vi arrangerer temakvelder. Det er lagt opp til fire kvelder. Den første kvelden var det innføringskurs i potet og grønnsaker. På mandag hadde vi bærdyrking. Neste tirsdag har vi fokus på urter og den siste kvelden hvor vi ser på dyrking av frukt, forteller Forbord.

Motivasjonskurs

Opplegget er for eiere av landbrukseiendommer og er en oppfølging av et motivasjonskurs. Malvik kommune er arrangør, men det faglige gis av Norsk Landbruksrådgiving. Forbord forteller at det har vært om lag 30 deltakere de første kveldene.

– Vi hadde et opplegg for to år siden på Vikhammer Andelsgård til Olav Vikhammer, som vi kalte et motivasjonskurs. Der hadde vi Vidar Andersen fra Rema 1000, som fortalte om deres satsing på småskala mat. Lian Restaurant fra Trondheim fortalte om hva som var aktuelle produkter å ta imot for en bedrift som dem. Nå går vi litt dypere inn i faget og har en innføring av produksjon, sier Forbord.

Produsentene forsvant

Forbord forteller at hagebruk har forsvunnet fra Malvik.

– I Malvik er det et godt og allsidig landbruk, men satsing på grønnsaker og potet er nesten lik null. De produsentene som har holdt på dette har forsvunnet. Går vi tilbake 25 år, var det hundre dekar med jordbær og litt bringebær i tillegg. Alt er opphørt, sier Forbord og legger til at de nå muligheten til å komme i gang med en småskalaproduksjon av slike varer.

– Det er et marked for slike produkter?

– Ja, det er de signalene vi får.

Høy avkastning

Kurset har vært populært, og det var 53 påmeldte deltakere. 15 av dem er fra Malvik, og like mange er fra Stjørdal.

– En slik produksjon gir høy avkastning per dekar?

– Ja, det er det, men det er mer arbeid med det.

– Skal dere følge opp dette senere?

– Ja, det er Norsk Landbruksrådgiving som har det faglige biten i dette. Vi har diskutert om det er fornuftig å ha noen markadager til sommeren med de forskjellige temaene, sier Forbord. Han synes det er veldig spennende og artig hvis det er noen som vil satse på produksjon av slike varer.

Vekke interesse

– Men vi må ta tida til hjelp. Det viktigste er å få vekket interessen og gi hjelp til de som ønsker å starte. Fylkesagronom Gunhild Halvorsen var tilstede på møtet denne uka, og fylkesmannen synes dette er et svært positivt tiltak for økt satsing på bær, frukt og grønt i det bynære området, sier jordbrukssjef Forbord.