Årbok med Torsbjørkdalen som tema

– Det er utrolig hva vi får til!
Nyheter

Alf Olsen, leder i Meråker historielag og i historielagets årbokkomité, er nesten imponert over hva historielaget i et lite trøndersk lokalsamfunn er i stand til å produsere av historisk stoff.