Travbanen vil markedsføre landbruket og bygda på en positiv måte

Nyheter

Nå er håpet at Arbeiderpartiet kan se det positive for både landbruket og kommunen. Vi bør få en travbane og et bondens marked på Kvegjerdet.

En travbane som har en plassering ved Leistadkrysset med et bondens marked i umiddelbar nærhet, hvor kundene får kjøpt ferske produkter direkte fra bonden uten mellomledd, vil bli veldig populært og etterspurt.

Alle gårder kan spesialisere seg på sin egen spesialitet. For eksempel gårdsysteri, gårdsbakeri, gårdsegg fra frittgående høns og her kan det dyrkes økologisk noe som blir mer og mer etterspurt og bedre betalt. Kvegjerdet kan bli hele trondheimregionens kjøkkenhage. Det kan bli langt bedre enn den gylne omvei på Inderøy. I produksjonslokalene til restauranten ved travbanen kan kjøtt og pølser bearbeides samt fisk og fiskemat produseres for salg og masse andre gourmetprodukter. Alt dette kommer fra «Kvegjerdet» og det er bare fantasien som setter begrensingene. Her kan det bygges opp en merkevare på lik linje med Rørosmat. De har lyktes med merkebyggingen på lik linje som Inderøy og Gangstad gårdsysteri.

Landbruket i Norge er i endring og omstilling. Landbruket i Norge må omstille seg etter det markedet etterspør. Norsk landbruk er den eneste næringen i Norge som styres etter planøkonomi, noe som til og med Sovjet gikk bort i fra etter Glasnost. Ved planøkonomi blir det lett for at det blir overproduksjon og dumping til utlandet fordi at produsenten får mellomlegget fra staten og så er det mangel på andre landbruksvarer. Landbruket er på vei til å lytte til markedskreftene, men det er bare på noen få plasser enda i landet. Det blir fullstendig feil når en kan kjøpe norsk gris i Danmark for kr. 11.90 pr kg og norsk lam i Afghanistan for under kr 2 pr kg. Norge ble kritisert over hele verden for at den norske stat subsidierte lammekjøtt som undergravde Afghanske bønder.

Det finnes veldig god drahjelp for å komme i gang med den type omstilling av landbruket og med den lokaliseringen sammen med travanlegget er det dømt til å lykkes. Hele kvegjerdet ville bli et mønster på hvordan landbruk bør drives. Diskusjonen har gått bare på for travbane eller jordvern. Det har ikke vert snakk om hva skal vi bruke jorda til å på hvilken måte. Det er da mere landbruk å fylle opp driftsbygningene med hester enn å gjøre dem om til treningsstudio. Dette vil skape arbeidsplasser og kvegjerdet blir det nye Klondyke.

Det beste har nå vært at Arbeiderpartiet har satt seg ned og revurdert sitt valg om å ta ut travbanen fra arealplanen. Vi må utvikle Malvik kommune som en fremtidskommune som også tar vare på landbruket på en veldig positiv måte, på lik linje med å tilrettelegge for også annen næring. Vi må gå i dialog med de berørte parter og se på mulighetene, for dem finnes det mange av. Det er jo litt spesielt at Arbeiderpartiet som er fire ganger større enn Senterpartiet i kommunestyret må adlyde Senterpartiet i alle saker, og at samarbeidet skal gå på Sp sine premisser. Nå må det dialog til, for dette gagner ikke noen av partene.


Sier nei til travbane på Leistad

Det politiske flertallet har bestemt seg i travbanesaken.– En travbane vil utløse en dominoeffekt

Det sier Johan Ludvik Bjørnstad og viser til hva som har skjedd med jorbruket ved etableringer av andre travbaner. Behandling av arealplanen er utsatt til april.