Her skal det asfalteres i sommer

Totalt er det planlagt å asfaltere 8746 meter med riks- og fylkesveger i våre tre kommuner.  Foto: Jostein Aksnes

Nyheter

Våren er i anmarsj, og det betyr at asfalteringsmaskinene snart ruller ut på trønderske veier igjen.

Nå har Statens vegvesen kommet med listen over hvor det asfalteres på statlige og fylkeskommunale veier. I vårt distrikt er det planlagt noe mindre aktivitet denne sommeren i forhold til de siste sommerne.

I år skal det asfaltere 48 km riksveg og 205 km fylkesveg totalt i fylket. I Trøndelag har vi til sammen 740 km riksveg og 4780 km fylkesveg med fast dekke.

Det største prosjektet lokalt er asfalteringen av E14 på strekningen Bergskleiva - Hegramo.

Totalt skal det asfalteres 8746 meter med vei i våre tre kommuner.

Følge lokale strekninger asfalteres i sommer:

VegStedLengde
E6Væretunnelen1667 meter
E14Stjørdal sentrum775 meter
E14Bergskleiva - Hegramo5870 meter
FV950Hell bru434 meter

Mye går til asfalt

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- For 2019 har fylkestinget bevilget 321 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i Trøndelag. En betydelig del av disse midlene går til asfalt. For 2019 er det også bevilget betydelige investeringsmidler til fornying av vegnettet der mange av tiltakene også vil omfatte ny asfalt på strekningen, sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

Her finner du fullstendig oversikt over asfaltering i Trøndelag sommeren 2019:

- Ny vegstrategi for Trøndelag peker på at vi ikke asfalterer grusveger uten at det først gjennomføres forsterkning og oppbygging av vegen. Dette er viktig for å ivareta levetiden på asfalten og gi et mer varig resultat, sier Kipperberg.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 55 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

- For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.