Blir ikke enig om boligutbygging

Politikerne i utvalg for areal og samfunnsplanlegging behandlet nylig utbyggingssaken i Smiskaret.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Et privat forslag om utbygging av 15 nye boliger i Smiskaret anbefales sendt til megling av flertallet i politisk Utvalg for areal og samfunnsplanlegging i Malvik.