Vil opprette en felles utstyrsbod – skal få låne utstyr gratis

Kultursjef Jarle Førde håper Stjørdal kan få en utlånssentral for sports- og fritidsutstyr i løpet av året.

Ann Inger Leirtrø (Ap) er veldig glad for at kultursjef Jarle Førde og Stjørdal kommune er i gang med å planlegge en kommunal utlånssentral for sports- og fritidsutstyr.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Det synes Arbeiderparti-politiker Ann Inger Leirtrø er helt fantastisk. Hun tok nylig opp spørsmålet i kommunestyret.

Kultursjef Jarle Førde svarte på vegne av ordføreren. Førde peker på at Frivilligsentralen Stjørdal allerede i noen år har organisert en små skala utstyrsordning i sine lokaler.

Her kan alle innbyggerne låne sports- og fritidsutstyr. Nå jobber kommunen for å utvide utlånsordningen.

Enkelt og trygt

Nå har kommunen og Frivilligsentralen gått sammen om å søke penger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om midler til å etablere en BUA-ordning hos Frivilligsentralen. Svar på søknaden ventes i mai-juni.

Kultursjef Jarle Førde forklarer at det finnes utstyrsordninger over hele landet der hvor folk kan låne utstyr til sport og friluftsliv. BUA er navnet på mange av dem.

– BUA skal være hele kommunens felles utstyrsbod, hvor folk kan låne det de vil enten det er ski eller annet utstyr, sier Førde.


 

Utstyret kan lånes i en hel uke.

– Det skal være enkelt, trygt og moro å låne i BUA, sier Førde.

Kultursjefen mener at Stjørdal vil stå godt rustet med en BUA-sentral. De som ønsker skal ha gratis mulighet til å disponere det utstyr som trengs for å være fysisk aktive og delta i idrett og friluftsliv.

Behov

BUA-nettverket består i dag av 88 utlånsordninger i 75 kommuner fordelt på 16 fylker. Alle har et felles mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter. BUA er en nasjonal forening som gjør det enkelt for kommuner, lag og foreninger å drive utlån av sport- og fritidsutstyr.

Tall fra i fjor viser for eksempel at BUA Levanger hadde 1.030 utlån og BUA Steinkjer hadde 796 utlån. Utlånstall fra BUA Steinkjer i januar 2019 var hele 1.001 utlån.

– Tallene viser at det så absolutt er et behov for utstyrssentraler, mener kultursjef Jarle Førde.