«Et levende sentrum kommer ikke ramlende av seg selv»

– Når det gjelder Hommelvik sentrum, mener jeg vi for tiden har mange positive elementer som etter hvert vil bringe oss i riktig retning, skriver varaordfører Ole Herman Sveian i dette debattinnlegget.

Varaordfører Ole Herman Sveian.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Med vårt utspill hvor vi appellerte til Coop Midt-Norge om å fortsette butikkdrift i sentrumskjernen av Hommelvik, har undertegnede og ordfører Ingrid Aune tydeligvis klart å få Terje Hansen fra FrP sin oppmerksomhet. Han bruker et lengre innlegg i bladet til å komme med en lang rekke påstander, samt tillegge oss uttalelser og holdninger som ikke er riktige. Viktig å presisere at vårt poeng ikke var at Coop skulle droppe sine planer om butikk på Stillashustomta, men hensikten var å få de til å tenke framtidsrettet. Vi appellerte derfor til Coop Midt-Norge om også å opprettholde butikkdrift i sentrumskjernen. Vi er fullstendig klar over at dette i starten vil være et marginalt prosjekt, men er sikre på at det i et framtidsperspektiv vil være riktig og lønnsomt å drive matbutikk i dette området. En slik matbutikk må nødvendigvis ikke drives av Coop, men de har lange tradisjoner for butikkdrift i Hommelvik og deres eiendommer er sentralt plassert. Derfor vil det være viktig å få de med på laget når Vika utvikles.


Ber Coop beholde dagligvarebutikk i sentrum

Ordfører Ingrid Aune (Ap) og varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) forventer at Hommelvik sentrum de nærmeste årene vil gjennomgå en kraftig utvikling. Der hører en dagligvarebutikk hjemme, mener de to politikerne.

 

Jeg opplever at det er et brennende engasjement blant innbyggerne for å vitalisere Hommelvik sentrum. En viktig brikke i dette arbeidet er utviklingen av selve sentrumskjernen, som kan defineres til å være områdene rundt stasjonsområdet, rådhuset og den gamle skoletomta. De senere årene har jeg vært innom mange forskjellige arrangement hvor sentrumsutvikling har vært tema. Felles budskap på disse er at man må ha en klar plan, fortette rundt en kjerne, og la sentrum vokse ut fra dette om det skal legges til rette for bolig, service og handel på en attraktiv måte.

Når det gjelder Hommelvik sentrum, mener jeg vi for tiden har mange positive elementer som etter hvert vil bringe oss i riktig retning. I kommunebudsjettet for 2019 ble det avsatt kroner 750.000 til et prosjekt som skal anbefale hvordan vi utvikler det aktuelle området på en helhetlig og gjennomtenkt måte. Byvekstavtalen som kommunestyret (mot FrP sine stemmer) vedtok nylig, har klare tidsfrister for etterlengtede avklaringer på jernbanens arealbruk rundt Hommelvik stasjon. I tillegg er det satt av penger til krysningspunkt ved stasjonen, slik at vi får knyttet sammen områdene på begge sider av jernbanen, og utviklet et effektivt kollektivknutepunkt.


«Oi, da, Hommelvik holder på å dø»

Innleggsforfatteren mener ordføreren og varaordføreren kun er ute etter å sanke velgere.

 

Samfunnsutvikling tar tid. Det er nå snart 12 år siden den nevnte Hansen gikk av som heltidspolitiker etter å ha brukte fire år av sin tid på å lede det de kalte utviklingsutvalget. Om det er slik at Hansen har alle de riktige svarene, og den gjennomføringskraften han beskylder oss andre for ikke å ha, er det merkelig at vi ikke allerede har stor aktivitet og en rivende utvikling i Hommelvik sentrum som burde vært igangsatte i Hansens tid.

Jeg synes imidlertid det blir lite fruktbart å snakke om alt som var, og alt som kunne vært. Det er viktig å ha fokus framover, og arbeide hver dag for å løse de utfordringene som er til hinder for den utviklingen vi ønsker. I Hommelvik mener jeg vi nå har klart å få en bevegelse i mange av disse utfordringene, og er derfor optimist i forhold til videre framdrift. I tillegg til utviklingen av sentrumskjernen, er det flere planlagte byggeprosjekter litt lengre ut, men likevel innenfor grensene til sentrumsplanen for Hommelvik. Samlet sett er jeg sikker på at alt dette i løpet av de neste 10 til 15 årene vil gi oss det levende sentrum vi ønsker.


Coop vil beholde bygget etter flytting

Har en opsjonsavtale om å flytte Extra-butikken i Hommelvik sentrum til Stillashustomta på Sannan.

 

En ting er helt sikkert, et levende sentrum kommer ikke ramlende av seg selv bare fordi vi vedtar eller ønsker det. Skal butikker og cafeer drive med overskudd trengs det kunder. Skal de få kunder må det bygges leiligheter sånn at folk kan bo i sentrum. Skal det bli trivelig må vi ha en plan som viser en helhet og gjør det attraktivt. Dette arbeidet er vi i gang med nå!

Ole Herman Sveian

Varaordfører i Malvik (SP)