«En BUA-sentral vil bidra til å gjøre Stjørdal til et enda triveligere sted å bo»

– En utstyrssentral vil være en viktig satsing for bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk, skriver Bladet i lederen.

  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Steinkjer har det og Levanger har det. Nå kan også Stjørdal få en BUA-sentral. Forutsetningen er at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sier ja til søknaden som er sendt inn om midler til etablering av en BUA-ordning hos Frivilligsentralen i Stjørdal. Det er ingen grunn til at søknaden fra Stjørdal skal bli avslått.

Dermed vil det i løpet av høsten kunne bli etablert en offisiell utlånsordning for sports- og friluftsutstyr i Stjørdal som alle skal kunne benytte seg av. En BUA-sentral vil bidra til å gjøre Stjørdal til et enda triveligere sted å bo.

Over hele landet finnes det utstyrsordninger der folk kan låne utstyr til sport og friluftsliv. BUA er navnet på mange av dem. BUA er ment å være hele kommunens felles utstyrsbod hvor folk kan låne det de ønsker. Kanskje har noen lyst til å prøve noe nytt, eller de har vokst fra skiene fra i fjor. I BUA skal alle kunne låne bra utstyr.

Dette vil være en fin måte å teste forskjellige aktiviteter på. Slik vil vi kanskje kunne finne en aktivitet vi vil fortsette med. Utstyret kan lånes utstyret i ei hel uke og det gratis. Det skal være enkelt, trygt og moro å låne i BUA, er målsettingen.


Vil opprette en felles utstyrsbod – skal få låne utstyr gratis

Kultursjef Jarle Førde håper Stjørdal kan få en utlånssentral for sports- og fritidsutstyr i løpet av året.


BUA-nettverket består i dag av 88 utlånsordninger i 75 kommuner fordelt på 16 fylker. Alle har et felles mål om å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter. BUA er en nasjonal forening som gjør det enkelt for kommuner, lag og foreninger å drive utlån av sport- og fritidsutstyr. Tall fra BUA-sentralene i nabokommunene viser at det er et stort behov for slike utlånsordninger som Stjørdal kan bli en del av.

Det er en klar sammenhengen mellom fysisk aktivitet som ung, og helse som voksen. Å legge til rette for mer fysisk aktivitet, er en investering i barns helse og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet. Derfor er det et viktig samfunnsmål å bidra til at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å være fysisk aktive og delta i idrett og friluftsliv.

Lykkes vi med å etablere de nevnte ordningene, vil Stjørdal kommune stå godt rustet for å bidra til at alle som ønsker det, gratis skal ha mulighet til å disponere det utstyr som trengs for å være fysisk aktive og delta i idrett og friluftsliv. En utstyrssentral vil være en viktig satsing for bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk. Like viktig er det at barn og unge bør ha like muligheter til å drive fysisk aktivitet og friluftsliv, uavhengig av sosial bakgrunn og størrelse på lommeboka.