Vil åpne veien mellom Malvik og Stjørdal

Odd Bjørkli, leder i Historielaget Mostadmark Jernverks Venner, mener at det har blitt umulig å gjennomføre omvisninger på Jernverksområdet.

Her på Nevervegen ønsker Odd Bjørkli at Malvik kommune ber grunneierne om å bli enige slik at de kan gjennomføre befaring på gruvene til Mostadmark Jernverk. Bildet er tatt i 2013 da Viggo Melhus tok opp saken i Malvik-Bladet.   Foto: Arkiv/Sanna Drogseth Børstad

Nyheter

Nå har han sendt brev til Malvik kommune og ber kommunen om få grunneierne til å bli enige slik at det blir mulig å kjøre på tvers av eiendom og kommunegrensa. Meraker Brug og Leksdal Statsallmenning er grunneierne i området.