- Endelig! Nå kan vi gjerne sprette champagnen!

Meråker kommune har fått sin «grunnlov».

Rådmann Ole Henrik Fjørstad og ordfører Kari Anita Furunes er glade for at Meråker kommune har fått vedtatt kommuneplanens samfunnsdel.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Meråker kommune har fått det som Anne Marken (Sp) omtalte som «bygdas grunnlov».