Bladets leder:

«Energisamling midt i smørøyet»

Jon Uthus fra Værnesregionen Næingsforening og ordfører Ivar Vigdenes ønsker konsernsjef Trygve Kvernland, teknologidirektør Bjørn Rune Stubbe og kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i det nyetablerte nettselskapet velkommen til Stjørdal.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

De to store energiselskapene i Midt-Norge; NTE og TrønderEnergi er i gang med å etablere et felles nettkonsern. Hovedkontoret har de valgt å plassere i Stjørdal. Det er midt i smørøyet i det nye trønderfylket.

Nettselskapene distribuerer elektrisk strøm til folk i gamle Sør- og Nord-Trøndelag. At de to strømnettselskapene slår seg sammen til en større enhet, er naturlig. Det vil neppe gi oss brukere lavere nettleie, men kanskje hindre at nettleien øker så mye som den sikkert ville blitt uten sammenslåing.

Energinett-konsernet plasserer nå sitt nye hovedkontor til Stjørdal. Her er lokalene i Kjøpmannsgata midt i sentrum under klargjøring. I løpet av sommeren flytter den nye nettgiganten i Midt-Norge inn med konsernledelsen i spissen. Etableringen vil telle rundt 25 medarbeidere.


Starter med 25 medarbeidere

15. juni vil de første være på plass ved det nye hovedkontoret i Stjørdal.

 

Etableringen tilfører Stjørdal nye arbeidsplasser. Disse vil bidra til å gi Stjørdal og det lokale næringslivet et bredere mangfold. Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes gleder seg over nye kompetansearbeidsplasser. Det er slike arbeidsplasser kommunene helst vil ha. Stjørdalsordføreren har tidligere her i Bladet sammenlignet konsernkontoret til nettselskapet med andre store etableringer i Stjørdal: Equinor og Helse Midt-Norges.

Stjørdalspolitikerne har jobbet målbevisst i mange år for å gjøre Stjørdal attraktiv som etableringssted. Det er en strategi som har lyktes på mange felt. Først og fremst handler det om det viktige vedtaket i Stortinget om at Stjørdal skal være administrasjonssenter for olje- og gassvirksomheten utenfor Midt-Norge. Det har gitt Stjørdal over tusen arbeidsplasser. og enda større ringvirkninger. Etablering av administrasjonen til Helse Midt-Norge er et annet eksempel.

Vi finner også eksempler på at strategien ikke har vunnet fram. Da kan vi trekke fram politiets hovedkvarter i landsdelen og administrasjonsfunksjoner i det nye fylket. Disse er typiske politiske beslutninger. Beslutninger som er resultater av hestehandler med gi og ta mellom politikere på riks- og på fylkesplan.


Trøndersk nettkonsern skal styres fra Stjørdal

Nettselskapene til TrønderEnergi og NTE slår seg sammen.

 

Derfor er det gledelig å registrere at strømnettselskapenes beslutning om å legge hovedkontoret til Stjørdal, er et resultat av rent forretningsmessige vurderinger. Stjørdal er ganske enkelt et effektivt sted å plassere slike organisasjoner.

Stjørdal ligger midt i smørøyet. Avstanden er kort både til Trondheim og byene på Innherred. Kommunikasjonene er veldig gode og skal bygges ut slik at de blir enda bedre. I Stjørdal ligger også regionens flyplass med forbindelser til resten av landet og verden for øvrig. De argumentene bør også andre bedrifter og offentlige virksomheter ta til seg.