Møter ungdommene på deres arena:

Her utfordres politiet i biljard av Elbin (14)

Politioverbetjent Tommy Bratås i full konsentrasjon i biljardkampen mot 14 år gamle Elbin Wårhus.  Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Politikontaktene føler at de kommer tettere på de yngste etter at nærpolitireformen trådte i kraft.