Nå henger han skolekorpsuniformen bort for godt

Etter 34 år som dirigent for Kvislabakken og etter hvert felleskorpset Kvislabakken og Haraldreina skolekorps, vil nå korpsuniformen til Bernt-Eigil Øren få sin plass i klesskapet.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Etter 34 år som dirigent for Kvislabakken og Haraldreina skolekorps, er årets 17. mai siste gang Bernt-Eigil Øren styrer taktstokken. Nå skal han bruke mer tid på modellbygging.