SV i Malvik provosert over uttalelse fra ordførerne

SVs Rakel S. Trondal er provosert over at styreleder samler støtte fra ordførerne uten at den omstrdite vindkraftutbyggingen har vært til politisk behandling i eierkommunene.  Foto: privat

Nyheter

Styreleder Per Kristian Skjærvik i Trønderenergi har hentet inn støtte til selskapets svært omstridte vindkraftutbygging fra 23 av 24 ordførere i eierkommunene.