Bladets leder:

«Heldigvis har politikerne i Malvik tatt deltids-problematikken på alvor»

Line Sandaune Øverås (til venstre) er som veteran å regne ved Hommelvik helsetun. Først i mai i år fikk hun 100 prosent stilling. Det samme gjorde Carina Lian.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Etter 14 år har Line Sandaune Øverås endelig fått fast hundre prosent jobb som helsefagarbeider i Malvik kommune. Det er stor mangel på helsearbeidere. Likevel tok det 14 år før Line fikk fast fulltidsstilling ved Hommelvik Helsetun.

Her i Bladet hadde vi nylig en reportasje om situasjonen til deltidsansatte Line og mange av hennes kolleger. Deltidsregimet som svært mange kommuner praktiserer, gjør forholdene vanskelige for både ansatte og ikke minst for brukere som må forholde seg til forskjellige og nye medarbeidere hele tida.


 

Line og mange av hennes kolleger i helsesektoren mangler ikke arbeidsoppgaver. Mange av de ansatte i helsesektoren i kommunene jobber tilsvarende hele stillinger til tross for at de er ansatte på deltid. De må ta alt de tilbys av jobber og vakter i helgene og på helligdager.

De deltidsansatte venter på å bli oppringt. Mange tør ikke si nei. For de vet ikke hvor mye de får jobbe neste måned. De deltidsansatte jobber under et regime som oppleves som stressende og uforutsigbart. Deltidspraksisen rammer både familieliv, muligheten til å planlegge og ikke minst; muligheten den enkelte har til å få banklån.

Heldigvis har politikerne i Malvik kommune tatt deltids-problematikken på alvor. Det gir faktisk resultater. For en kommune handler det blant annet om å ruste seg for framtida. Alle prognoser viser at Norge om ikke mange år vil mangle tusenvis av helsearbeidere. Det haster rett og slett med å ta grep. Eldrebølgen er allerede på vei.

Malvikordfører Ingrid Aune har helt rett når hun i et intervju her i Bladet tror mange kommuner ennå ikke har tatt inn over seg hvor utfordrende det vil bli for kommunene å møte det udekte behovet. Flere heltidsstillinger i helsetjenestene kan være et viktig virkemiddel for å møte utfordringene som alle vet vil komme. Malvik kommune har fått nasjonal oppmerksomhet for sin målbevisste innsats med å øke tallet på heltidsstillinger.


– Det har vært tøft, men helt nødvendig

Jan Stokdahl var en av Malvik ILs virkelige ildsjeler. For halvannet år siden flyttet han inn på Hommelvik helsetun.

 

I nabokommunen Stjørdal går det tregere. Det skjer selv om det er over 10 år siden kommunestyret vedtok at flere ansatte i Stjørdal kommune skal få jobbe heltid om de ønsker. Så sent som i februar i år tok Arbeiderpartiets Jan Inge Kaspersen opp deltidsspørsmålet i en interpellasjon til ordfører Ivar Vigdenes.

Da vedtok kommunestyret mot en stemme å settes i gang et arbeid for å etablere en heltidskultur i Stjørdal kommune, og da spesielt innen helse og omsorg. Planen skal legges fram som en egen sak til kommunestyret. Det er på høy tid.