«Behovet for en ny svømmehall er stort og det er her nå»

Elisabeth Suzen mener det trengs en ny svømmehall tilpasset alle behov.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Stjørdal Arbeiderparti ser det som viktig å legge til rette for ulike aktiviteter for både barn og voksne i kommunen. Og det er spesielt èn aktivitet som er så viktig at man faktisk kan dø av å ikke kunne den, og det er svømming. Å lære å svømme har egne læringsmål i læreplanen for grunnskolen, der barn og unge skal kunne lære ulike svømmeteknikker og utføre livredning i vann.

Her har Stjørdal kommune kommet kraftig i bakleksa. Ikke bare har vi store problemer med å tilrettelegge for svømmetrening i skolen. Vi har i dag også store problemer med å tilby en svømmehall og et tilbud som favner alle. Behovet for en ny svømmehall er stort og det er her nå.


 

En ny svømmehall må favne hele kommunen og de mange ulike brukergruppene. Brukerne omfatter allerede i dag skolesvømming, folkebad, babysvømming, svømmekurs, konkurransetrening, stup, dykking, undervannsrugby, kajakk, bursdagsfeiring og enda flere aktiviteter. Dagens hall kan ikke ta flere aktiviteter, men det er ønskelig å kunne tilby andre aktiviteter som flere av kommunens innbyggere kan ta del i, for eksempel varmebasseng, terapibad, all-idrett, SFO-svømming mm.

Stjørdal har en av de største svømmeklubbene i Trøndelag, med svømmere som hevder seg både nasjonalt og internasjonalt. Det er svært uheldig at deres muligheter for en svømmekarriere nå er svært usikker. Svømmegruppa tilbyr også hver uke svømmekurs for barn og unge, som de nå ikke har mulighet til å gjennomføre. Dette er både uheldig for klubbens økonomi og for kommunens innbyggere, da svømmegruppa har vært en stor bidragsyter til svømmeopplæringen i kommunen. Svømmegruppa trenger flere timer i svømmehallen for å kunne tilby svømmekurs til en stadig voksende befolkning i kommunen.


 

I dag har vi et varmebasseng som ikke er oppdatert eller dimensjonert ut fra innbyggernes sine behov. Trening i varmebasseng er viktig for å opprettholde livskvaliteten hos flere. Denne type trening gir minst skader og trening i vann er også er viktig for restitusjon og forebygging. Derfor er behovet for et vanntilbud både i form av et ordinært basseng, barnebasseng, varmebasseng eller terapibad voksende blant grupper med ulike behov.

En ny svømmehall må også være tilgjengelig for alle. Vi ser at svømmehallene i våre nabokommuner (for eksempel Pirbadet i Trondheim og Dampsaga i Steinkjer) har en eierstruktur som fører til at leieprisene i svømmehallene blir høy. For å kunne ha et variert tilbud er politisk styrte priser og en romslig forvaltning av ledige timer avgjørende. Mange av aktivitetene i en svømmehall er basert på frivillige lag og foreninger, og for mangfoldet av aktiviteter og terskelen for oppstart av nye er det viktig og riktig med en fortsatt politisk styring av priser og tider.


Vil framskynde nytt renseanlegg

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes ber rådmann Anne Kathrine Slungård og hennes stab å gjøre det som er mulig for å få svømmehallen i drift igjen så fort som mulig.

 

I dag greier ikke Stjørdal kommune å gi innbyggerne det svømmetilbudet som de etter læreplanen for grunnskolen har krav på. Vi greier heller ikke å gi våre innbyggere en svømmeopplæring eller et tilbud om varmebasseng som vi skulle ønsket.

Svømmehallen har etter flere tiår med nedprioritert vedlikehold blitt en hall som sårt trenger en erstatter.

Stjørdal Arbeiderparti er ikke tilfreds med dagens situasjon. Vi må bygge en ny svømmehall med nytt varmebasseng i Stjørdal og vi må gjøre det nå. Det er ditt valg 9. september!

Elisabeth Suzen

listekandidat, Stjørdal Ap