Har lyst ut stilling som mobbeombud

Malvik kommune søker etter en person som mobbeombud.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

Et enstemmig formannskap i Malvik gikk i mars inn for å ansette mobbeombud i 100 prosent stilling, og at stillingen skal utlyses eksternt.

– Vi trenger hjelp for at ingen av oss skal kjenne utenforskap og ensomhet, heter det i utlysningsteksten fra Malvik kommune.

Stillingen som mobbeombud er lyst ut som et engasjement eller en prosjektstilling i 18 måneder, med mulighet for fast ansettelse.

For å styrke det helhetlige arbeidet mot mobbing i Malvik kommune har kommunestyret vedtatt å ansette mobbeombud.


«Har rådmannen i Malvik fulgt opp kommunestyrets vedtak?»

Innleggsforfatteren er kritisk til rådmannens utredning.

 

Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte i kommunen slik at barn og unge får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt psykososialt miljø, heter det i utlysningsteksten som Malvik kommune har offentliggjort.

Mobbeombudet vil primært jobbe på barnehage- og grunnskolenivå.