Nå har politikerne bestemt om denne restauranten får servere alkohol

Restaurant Sabrura i Torgkvartalet har fått bevilling til å servere øl og vin.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Politikerne i komité levekår har innvilget søknaden fra restaurant Sabrura i Torgkvartalet om skjenkerett for øl og vin. Bevillingen gjelder ut september måned neste år.

Christine Halvik Hagen (32) er godkjent som ansvarlig for skjenkebevillingen, med Josif Naumov (28) som stedfortreder.


Nå kan Sabrura få skjenkerett

Stjørdalspolitikerne vil gi skjenkerett til restaurantene i Torgkvartalet.

 

Bevillingen gjelder salg og servering i det innendørs arealet på 350 kvadratmeter. Her er det plass til 127 gjester.

Sabrura søkte i utgangspunktet også om tillatelse til å servere alkohol ved uteserveringen mot Kimenparken. Kommunen og drivere er enige om at behandling av søknaden om uteservering, utsettes. Det er flere avklaringer som må på plass før en slik søknad kan behandles.


Restauranter kan få mulighet til å servere øl og vin

Rådmann Anne Kathrine Slungård ber stjørdalspolitikerne gi øl- og vinrett til restauranter i kjøpesentrene.

 

Stjørdalspolitikerne forandret i fjor retningslinjene for alkoholbevillinger i kommunen. Dette ble gjort for å kunne gi skjenkerett til spisesteder som ligger i kjøpesenter.