Foreslår å bruke 500.000 kroner på aktivitetspark

Det var eldrerådet i Malvik som først tok initiativ til en aktivitetspark. Dette bildet viser en tilsvarende park på Melhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Rådmann i Malvik, Carl-Jakob Midttun, synes ideen om aktivitetspark på Midtsandtangen er spennende.

Etter initiativ fra Malvik eldreråd har kommunestyret bedt rådmannen utrede etablering av aktivitetspark på Midtsandtangen.

Må søkes om tippemidler

Rådmannen sier til Bladet at han ser dette tiltaket som en fin utvikling av Midtsandtangen som rekreasjonsområde og aktivitetsområde.

- Dette er oppfølging av et vedtak i kommunestyre der rådmannen har blitt bedt om å utrede en aktivitetspark. Dette er en saksutredning med en innstilling. Vi har utredet saken og foreslår en mulig etablering av aktivitetspark på Midtsandtangen. Så er det opp til kommunestyr å behandle saken, sier han.

Midttun har vært i kontakt med Melhus kommune og anslår en kostnadsramme på 500.000 kroner for en aktivitetspark.

- Det må velges en løsning som gir rett til å søke spillemidler på prosjektet. Prosjektet har en kostnadsramme på 500.000 kroner, og deler av dette finansieres med tippemidler.

Spennende tiltak

Ifølge Midttun kommer en aktivitetspark på Midtsandtangen mange til gode.

- Dette er et spennende tiltak som vi har vurdert dithet at passer fint på Midstandtangen for å utviklet dette området enda mer. Det blir et supplement til det som allerede fins på Midtsandtangen. En slik aktivitetspark kommer både barn, unge og eldre og andre som ønsker å bruke det, til gode.