Vårmøte med film om villaksens utfordringer

Kjell Mjøsund er leder av Stjørdal Jeger og Fiskerforening.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Onsdag 22. mai byr Stjørdal Jeger- og Fiskerforening på informasjon om laksefiske og film om villaksens utfordringer.

SJFF er i ferd med å pusse opp og innrede sitt nye klubbhus i Severin Broens gate 31 på Kvislabakken. Første etasje er straks ferdig, og årets vårmøte blir holdt i de nye lokalene. Før selve vårmøtet blir det filmvisning om kampen for villfiskens fremtid, miljøkonsekvenser av oppdrettsnæring og klekkerier, og vår egen menneskelige påvirkning.

Film om villaksen

På grunn av møtekollisjon er møtet slått sammen med Jan Sakshaug Sports filmkveld i regi av Patagonia. Fluefiskekjendis Mikael Frödin og representanter fra Patagonia kommer på denne kvelden.

Leder av fiskeutvalget, Morten Welde vil informere om foreningens fiskevald, fiskereglene og hvilke forventninger det er for årets laksesesong. Vannområdekoordinator Bjørn Borge Skei kommer og gir en status i arbeidet med sjøørretbekkene i Stjørdalsvassdraget.


Åpner laksefisket med kjempefest

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer.

 

Aktiviteter

SJFF har tre årlige fellesmøter: Årsmøte, vårmøte og høstmøte. Ut over aktiviteten som utvalgene organiserer er fellesmøtene de eneste mulighetene for å samle alle medlemmene. I tillegg til det formelle programmet er det alltid mye nyttig og interessant informasjon om foreningen og dens aktiviteter.

Møtet avsluttes med den tradisjonelle loddtrekningen i regi av ungdomsutvalget.


– En laks i døgnet er nok

Laksefisker Tor Mikkelsen mener at reglene for gjenutsetting av laks bør strammes inn i Stjørdalsvassdraget.

 
Nyheter