Debatt:

«I resten av verden er det klimakrise. Men hvordan står det til i Malvik?»

Morten Skogly etterlyser ansvarlige politikere i Arbeiderpartiet i Malvik. 

Nyheter

Malvik får stadig mindre skog, det har vært en kraftig nedgang mellom 2010-2015, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

I 2010 bandt naturen vår 37764 tonn co2.

I 2015 bandt naturen vår 32880 tonn co2.

Dette er nettotall, og utslipp fra jordbruk er tatt med.


– Politikerne må lytte til oss. Det er tross alt vår framtid det er snakk om

Hommelvik-elever streiket fra skolen og møtte opp på stor demonstrasjon i Trondheim.

 

Skogen og naturen har selvfølgelig også mange andre gode verdier, f.eks. som friluftsliv og jakt, så klima er heller ikke eneste grunnen til at vi bør bevare så mye som mulig av den. Hvorfor er det da slik at kommunestyret stadig sier ja til å bygge ned denne ressursen, og selger tomtene f.eks. langs E6 på billigsalg, eller gir tommel opp til utvidelser av E6 uten krav til å legge denne under bakken?

Er det virkelig viktigere at entrepenører har billig lagringsplass til utstyret sitt, enn at vi har en levelig planet? Er «god dialog» med Nye veier i bytte mot fremtidig politisk gunst i storpolitikken verdt å ødelegge det vi har igjen av skog, natur og matjord?

Arbeiderpartiet spesielt går i bresjen for denne ødeleggelsen, og lever som om vi fremdeles var på 50-tallet, da verden og naturressursene føltes uendelige.

Hvor ble det av det ansvarlige Arbeiderpartiet? I «gamle dager» betydde ansvarlighet arbeidsplasser og økonomisk verkst. Men i 2019 betyr ansvarlighet noe ganske annet. Det betyr å faktisk styre ressursene i kommunen som om de var viktige i global sammenheng. For det er de.


 

Er det ikke på tide at Arbeiderpariet med sine samarbeidspartnere i Malvik våkner opp, og blir ansvarlige, og sørger for at sonen langs E6 mellom Stjørdal og Trondheim ikke ser ut som Heggstadmoen om få år?

Morten Skogly

Malvik og Trøndelag MDG