Ordføreren måtte bruke dobbelstemmen

Blues in Hell ønsker at kommunen skal garantere for kassakreditt på 400.000 kroner. Det kan se ut til at politikerne innvilger en garanti på 250.000 i kommunestyret i kveld. 

Nyheter

Blues-garantien splittet formannskapet i Stjørdal.