I denne storkontrollen ble det full stopp for flere bilister

På kontrollstasjonen på E6 i Malvik ble det holdt storkontroll tirsdag.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Flere bilister fikk bruksforbud da Statens vegvesen og andre etater gjennomførte en storkontroll tirsdag.

Kontrollørene tok oppstilling på fylkesveg 950 ved Torp og på kontrollstasjonen på Malvik og på Sandmoen i Trondheim tirsdag morgen.

Varebiler

Samarbeidskontrollen foregikk gjennom hele dagen og var spesielt rettet mot varebiler.

Av de cirka 350 lette kjøretøyene som ble kontrollert av Statens vegvesen fikk 200 skriftlig mangelrapport og 77 ble ilagt bruksforbud. Det ble også utstedt 79 gebyr, og 18 av forholdene blir anmeldt. Det opplyser Vegvesenet i en pressemelding.


 

- Kontroll av varebiler er et satsingsområde for Statens vegvesen i Region midt. Tidligere har det vært spesielt mange tilfeller med overlast og andre avvik i forhold til regelverket på varebiler, men vi registrerer etter dagens kontroll at det har vært en betydelig forbedring, sier Jan Ivar Moen, fagleder for utekontrollen i Trøndelag i Statens vegvesen.

Erfarne kontrollører

Faglederen legger til at det ikke er overraskende at over halvparten av de lette kjøretøyene, som inkluderer varebiler, har fått utstedt kontrollseddel.

- Dette har mer å gjøre med utvelgelsesprosessen enn med tilstanden på bilene som kjører på veiene. Det er erfarne kontrollører i politiet og Statens vegvesen som har vinket bilene inn til kontroll, og de vet hva de skal se etter, sier Moen.


 

Andre typer kjøretøy enn varebiler ble også kontrollert når det var ledig kapasitet på kontrollstedene. Av 38 tunge kjøretøy var det 17 som fikk skriftlig mangelrapport, og åtte som ble ilagt bruksforbud.

Tverrfaglig samarbeidskontroll

I tillegg til Statens vegvesen og politiet, deltok også Tolletaten, NAV Kontroll, Skatteetaten og Arbeidstilsynet i kontrollen. De tre sistnevnte etatene samarbeider gjennom den tverrfaglige arbeidslivskriminalitetsgruppen i Trondheim.

I løpet av dagen ble cirka 55 varebiler og sjåfører kartlagt for å avdekke mulig arbeidsmiljøkriminalitet. Seks biler ble stanset for en sjekk av arbeidsutstyr, samt om sjåførene har arbeidsbetingelser som følger Arbeidsmiljøloven.


Vegvesenet gjorde storfangst i kontroll

Hele 3000 kjøretøy ble sjekket på Hell tirsdag.

 

Noen kjøretøy som kranbiler ble også stanset i løpet av kontrolldagen. Disse sjåførene må vise at arbeidsutstyret har vært underlagt sakkyndig kontroll og at de har kompetanse til å bruke utstyret.

Følger opp eierfirma

I tillegg ble fire kjøretøy fra et utenlandsk transportørfirma kontrollert.

- Når vi stopper utenlandske kjøretøy som driver transportvirksomhet i Norge, følger vi opp kontrollen med eierfirmaet i etterkant. Da ønsker vi dokumentasjon på at sjåførene får norsk lønn og jobber etter norske betingelser i det tidsrommet de jobber i Norge. Dette er det krav om i henhold til lovverket, sier Pål Martin Søraas, seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Betydelig jobb

Kontrollene til de tre etatene har ikke ført til umiddelbare reaksjoner, men har blitt ført i et kartleggingsskjema som både NAV Kontroll, Skatteetaten og Arbeidstilsynet har tilgang til.

- Det er en betydelig jobb å følge opp slike store aksjoner i etterkant. Alle etatene skal gjøre sine egne vurderinger, som for eksempel kan gå på om transportørfirmaet eller virksomheten har skatterestanse eller andre avvik, sier Søraas.


Tatt for overlast to ganger på samme dag

Vogntog-sjåføren fikk bruksforbud i Malvik. Kjørte likevel videre og ble stanset igjen på Sandmoen.

 
Nyheter