Bjørn dro med seg elgkadaveret 30 meter opp i lia

Bjørnen har dratt med seg elgkadaveret flere meter opp i lia ved Risvollvegen.  Foto: Ivar Rimul

Nyheter

– Jeg har sett elgen, og er lite i tvil om at det er bjørn som har vært på ferde.