Har sjekket grunnforholdene for ny gang- og sykkelveg

Hit, men ikke lenger går gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 705 i Lånke. Nå håper man at plandokumentet for en utvidelse er klart før sommeren.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Vi har et ønske og håp om at planen for forlengelse av gang og sykkelveg langs Selbuvegen på strekningen fra Bjørgmyran til Frigården, er klar for utlegging før sommeren.


 

Det er Jorunn Bye i Statens Vegvesen, ressursavdelinga, plan og prosjekteringsseksjonen, på Steinkjer, som sier dette. De siste månedene har det blitt jobbet med grunnforholdene på den aktuelle strekningen som er til sammen tre kilometer.

Videre planlegging

Nå er grunnboringen ferdig og nå skal analysematerialet brukes i den videre planleggingen.

– Grunnborringa er ferdig, og prøvene som er tatt vil nå bli analysert før vi går videre i arbeidet med å gjøre ferdig plandokumentet for gang–og sykkelvegprosjektet langs fylkesveg 705. Da er det først klart for å legge plandokumentene ut for høring, sier By.

Merknader

I utleggingsperioden er det åpent for å komme med merknader til planen, for de som måtte ha det. Til sist skal Stjørdal kommune ha planen til sluttbehandling.


 

– Dersom det kommer merknader som får den konsekvens at det her må gjøres tiltak ut over det som så langt er planlagt, så må også disse tiltakene reguleres inn i saksdokumentet, sier By.

Før sommeren

– Kan det sies noe nærmere om dato for utlegging av planforslaget?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at vi håper det er klart for utlegging før sommeren, sier Jorunn By.

Nyheter