Bladets leder:

«Det er helt nødvendig at kontrollene på E14 blir både hyppigere og mer effektive»

Avdelingsdirektør Frode Børstad klippet snora da kontrollstasjonen ved Einangsmoen på E14 ble offisielt åpnet onsdag.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Denne uka åpnet Vegvesenet den nye kontrollplassen ved Einangsmoen på E14. Allerede har både Statens vegvesen, politi og tolletaten tatt i bruk den nye installasjonen. Kontrollplassen ved Einangsmoen er starten på en betydelig opptrapping av trafikkontroller langs E14 gjennom Meråker og Stjørdal.


 

Fra kontrollplassen ved Einangsmoen har etatene full oversikt over trafikken både østover og vestover langs E14. Installasjonen setter etatene i stand til å jobbe enda mer effektivt. Målet er å redusere kriminalitet i trafikk og transport. Derfor er det også helt nødvendig at kontrollene blir både hyppigere og mer effektive. Det skal den nyåpnede kontrollplassen ved Einangsmoen bidra til.

Dessverre har vi her i Bladet ofte reportasjer om ulykker og farlige situasjoner i trafikken langs E14. Den siste dødsulykke skjedde så sent som 17. mai. Europavegen er både internasjonal gjennomfartsåre og lokalveg for folk i Meråker og Stjørdal. Mange opplever det som farlig å ferdes langs E14. Det gjelder spesielt myke trafikanter til fots og på sykkel.

Målinger fra både politi og vegvesen viser at det kjøres gjennomgående fort langs E14. Respekten for sonene med lavere fartsgrenser synes også å være liten. Bare i januar i år skrev politiet ut 90 forelegg og beslagla 4 førerkort langs E14. Under tre kontroller ved Flora før påske, ble 55 bilførere bøtelagt. Fem ble fratatt førerkortet og anmeldt for råkjøring!


 

Også Vegvesenet er oppmerksomme på fartsnivået langs E14. Spesielt er to 60-soner i Flora sterkt utsatt for råkjøring. Det er bakgrunnen for at Vegvesenet nå har satt i gang en egen utredning om såkalt streknings-ATK mellom Hegra og Meråker. Da vil det være snakk om fotobokser som automatisk måler gjennomsnittsfarten mellom to punkter. Og da er det slik at lengre strekninger å måle, gir mest effektiv reduksjon av fartsnivået. Strekningsmåling gir også bedre flyt i trafikken sammenlignet med punktmålinger der det gjerne bremses ned foran målepunktet og gasses på etter.

Her i distriktet har vi lang erfaring med gjennomsnittsmåling av farten langs E6. Det er innført streknings-ATK gjennom alle tunneler mellom Trondheim og Stjørdal. Vi har også en lang strekning med gjennomsnittsmåling på E6 mellom Langstein og Åsen.


 

Både Vegvesen og politi peker på at streknings-ATK faktisk fungerer. Det viser erfaringene tydelig både fra tunnelene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, og på strekningen på Langstein og Vuddudalen. Her finnes det knapt bilførere som bryter fartsgrensene lenger. Derfor er gjennomsnittsmåling langs problemstrekningene langs E14 en av løsningene det er verdt å prøve ut.