«Kim» tjener godt, får likevel ikke startlån uten fast stilling

SV-leder Gudrun Lidal og kommunestyrerepresentant Anja Ristad i samtale med «Kim» som har fått to avslag på startlån fra Stjørdal kommune.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Stjørdalingen «Kim» har fått to avslag på startlån hos kommunen.