Debatt:

«SV vil særlig arbeide for at Stjørdal tar internasjonalt ansvar»

Gudrun Lidal og Morten Harper ønsker at Stjøral tar internasjonalt klimaansvar.  Foto: Privat

Nyheter

SV vil arbeide for at Stjørdal er en by som viser internasjonal solidaritet.

Vi er på vei inn i en kommunevalgkamp, og debatten vil gå varmt om mange slags saker som angår hverdagen vår her i Stjørdal. Det er både naturlig og nødvendig. Samtidig vil SV også løfte blikket til verden rundt oss.

En god kommune handler om hvordan vi løser de mange store og små lokale oppgavene, og det handler om hvordan kommunen plasserer seg i forhold til den verdenen vi alle er del av. Det finnes tiltak som vi kan gjøre her i Stjørdal for å bidra overfor noen av de store utfordringene, som kampen mot klimaendringer, miljøødeleggelse og atomvåpen – og for et folks rett til frihet.

SV vil særlig arbeide for at Stjørdal tar internasjonalt ansvar gjennom:

  • Palmeoljefri kommune: I avtaler og anbud skal Stjørdal kreve at det ikke brukes palmeolje.
  • Etisk investering: Sørge for en etisk og bærekraftig forvaltning av alle kommunale investeringer i fond og av kommunale tjenestepensjonsordninger.
  • Klimatiltak: Følge opp kommunens klimaregnskap med tiltak som virker og kutter utslippene. Stjørdal skal være en foregangskommune for en sosialt rettferdig klimapolitikk.
  • Nei til atomvåpen: SV vil at Stjørdal slutter seg til oppropet der norske byer og lokalsamfunn markerer sin støtte til FNs atomvåpenforbud.
  • Dette er en internasjonal kampanje startet av fredsprisvinnerne ICAN, og blant annet Trondheim og Levanger er allerede tilsluttet. På denne måten viser vi at vi støtter arbeidet for å fjerne den trusselen som atomvåpen er mot menneskeheten.
  • Boikott mot okkupasjon: Stjørdal skal ikke kjøpe varer eller tjenester produsert av selskaper som driver produksjon i israelske bosettinger, tilknyttede industrisoner eller som på annen måte bidrar til folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene.

Når vi gjennomfører disse fem tiltakene, viser vi at Stjørdal også er en solidarisk by i verden.

Morten Harper, førstekandidat Stjørdal SV

Gudrun Lidal, leder Stjørdal SV og andrekandidat