På Kilnes gård har de lyktes:

Nå vil eierne utvikle nye produkter

Stjørdalsrådmann Anne Kathrine Slungård, Jon Uthus fra næringsforeningen får demonstrert utsalgsautomaten for melk på Kilnes Gård av Karoline og Odd Magne Storflor på Kiilnes Gård. Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) til høyre.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Melkesalget fra Kilnes gård har vært en suksess. Nå vil Karoline og Odd Magne Storflor videreutvikle med flere melkeprodukter.